Hľadať
0 ks
Nákupný košík
Kontakty:
Telefón: 0905964785
Email: obchod@lemitas.sk

Fakturačné údaje:
Lemitas s.r.o.
Kysucký Lieskovec, 141
02334 Kysucký Lieskovec
IČO: 52431428
DIČ: 2121021320
IČ DPH: SK2121021320

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: Sro, vložka číslo: 72465/L.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
Kontaktný formulár